logo

Tel.: (8 41) 37 75 24

Mob.: +370 620 91 225

Ringuvos g. 4, Voveriškių k.,

Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių raj.

Tvarkos / Tvarkos aprašai

Lankomumo užtikrinimo  tvarkos aprašas

Draudžiamų daiktų turėti ugdymo įstaigoje ar jos teritorijoje sąrašas

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka.   (Drausmės pažeidimo pažyma).

Švietimo pagalbos tvarkos aprašas

Spintelių naudojimosi tvarkos aprašas

Socialinės pilietinės veiklos tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tavrkos aprašas

Neformaliojo švietimo, pasirenkamojo ir dalyko modulio tvarka

Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo tvarkos aprašas