logo

Tel.: (8 41) 37 75 24

Mob.: +370 620 91 225

Ringuvos g. 4, Voveriškių k.,

Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių raj.

Administracija

albina

Albina Gudaitienė

Mokyklos direktorė

Nuoširdžiai džiaugiuosi vadovaudama saugiausiai Šiaulių rajono mokyklai, kurios mokiniai yra patys šauniausi, jų ugdymosi rezultatai lenkia ir didmiesčių mokyklų mokinių pasiekimus, juos ugdo kolegos – savo sričių profesionalai, visą širdį atiduodantys vaikams. Didžiuojuosi, kad ne tik aš, bet ir vyras, mūsų vaikai buvome Voveriškių mokyklos mokiniais. Malonu, kad mūsų mokykla bendrų pastangų dėka kasmet gražėja, tampa patrauklesnė, ją pasirenka vis daugiau vaikų.

Didžiausia svajonė – pasiekti, kad mokykloje būtų gera  kiekvienam vaikui, tėveliui, mokytojui… Lietuvių patarlė „Akys baisininkės – rankos darbininkės“ mano gyvenimo moto… Žinau, kad tik atkakliu, nuosekliu, nuoširdžiu darbu galima daug pasiekti.

laima

Laima Dereškevičienė

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Suprasti žmogų, padėti jam pažinti save, pažadinti tą galią, kuri slypi jame, o svarbiausia – meilę ir pagarbą į save panašiam, – toks būtų bendriausiais žodžiais mūsų uždavinys. Juk mes negalime padėti kiekvienam, tačiau kiekvienas gali padėti kažkam.

Išsilavinimas. Šiaulių universitetas 2007–2009. Magistro diplomas. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Šiaulių kolegija 2006–2008. Profesinio bakalauro diplomas. Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties įstaigų ir įmonių administravimo neuniversitetinių studijų programos bei vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir administratoriaus profesinė kvalifikacija.

Šiaulių pedagoginis institutas 1986–1991. Aukštojo mokslo diplomas. Pagalbinės mokyklos mokytojo ir logopedo, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogo kvalifikacija.

Paveikslėlis1

Lina Lukauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

… kiekvienas, nepaisant trūkumų, yra brangus dėl to, kad vadinamas žmogumi.

Išsilavinimas. Šiaulių Kolegija Verslo ir Technologijų fakultetas 2002 – 2005.

Aukštasis nenuniversitetinis įstaigų ir įmonių administravimo specialybės, viešojo

administravimo specializacijos diplomas.

Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas 2005 – 2008. Viešojo

administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.