logo

Tel.: (8 41) 37 75 24

Mob.: +370 620 91 225

Ringuvos g. 4, Voveriškių k.,

Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių raj.

Darželis

Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas.

Ikimokyklinio ugdymo programa “Mažieji žingsneliai”.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas.

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija.

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas.

Vaiko brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą išvada-rekomendacija.

Šiaulių r. Voveriškių mokykla priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų aprašas.

Vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos.

Formuojamojo vertinimo forma.

Aktualios nuorodos:

 Šiaulių rajono savivaldybė – Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Emokykla

Mokyklos darbo laikas
  • Pirmadienis8:00 - 18:00
  • Antradienis8:00 - 18:00
  • Trečiadienis8:00 - 18:00
  • Ketvirtadienis8:00 - 18:00
  • Penktadienis8:00 - 18:00
  • ŠeštadienisUždaryta
  • SekmadienisUždaryta