logo

Tel.: (8 41) 37 75 24

Mob.: +370 620 91 225

Ringuvos g. 4, Voveriškių k.,

Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių raj.

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija savivaldybėje

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonas (8 41) 42 04 72.

 

Korupcijos prevencija įstaigoje

   Šiaulių r. Voveriškių mokykla vadovaujasi Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcinio elgesio standartais Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A-2434 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO“,

Šiaulių r. Voveriškių mokyklos Apgaulės ir korupcijos prevencijos aprašu.

Pagal kompetenciją įgyvendina priemones, numatytas dokumentuose:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas ir

Šiaulių r. Voveriškių mokyklos Korupcijos prevencijos veiksmų planas 2024–2026 m.

Šiaulių r. Voveriškių mokyklos 2024–2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 2024-2027 m.

Mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas.

 

Antikorupcinių priemonių planavimas

Pasiūlymus dėl antikorupcinių priemonių ir asmenines iniciatyvas galite pateikti elektroniniu paštu vmokykla@gmail.com.  Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus taip pat galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba galite pateikti pranešimą Voveriškių mokyklos Korupcijos prevencijos darbo grupės el. paštu vkorupcijosprevencija@gmail.com.

Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakinga –  Korupcijos prevencijos darbo grupė, vadovė fizikos mokytoja Laima Jonaitienė, el. p. laimafster@gmail.com, tel 841377524.

Šiaulių r. Voveriškių mokykloje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nušalinimo tvarkos aprašas

Šiaulių r. Voveriškių mokyklos prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės

 Šiaulių r. Voveriškių mokyklos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas