logo

Tel.: (8 41) 37 75 24

Mob.: +370 620 91 225

Ringuvos g. 4, Voveriškių k.,

Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių raj.

ŠIAULIŲ R. VOVERIŠKIŲ MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS, FILOSOFIJA, PRIORITETAI

VIZIJA

Auganti ir auginanti mokykla.

MISIJA

Mokykla sudaro tinkamas sąlygas ikimokykliniam ir priešmokykliniam vaikų ugdymui, teikia kokybišką išsilavinimą pagal pradinio (pritaikytą / individualizuotą), pagrindinio pirmosios pakopos (pritaikytą / individualizuotą) ugdymo programas.

Ugdo aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, sudaro galimybes kiekvienam mokiniui įgyti esminių kompetencijų bei gebėjimą mokytis visą gyvenimą, sėkmingai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

MOKYKLOS VERTYBĖS

Atsakomybė – sąžiningai vykdome savo pareigas, atsakome už savo elgesį, mokymą(si), laikomės susitarimų.

Tobulėjimas – siekiame žinių ir jas taikome, mokomės vieni iš kitų ir iš savo klaidų, esame atviri naujovėms.

Sveikata – mokome ir mokomės saugioje aplinkoje, gyvename sveikai, siekiame darnos su savimi, kitais ir aplinka.

Bendrystė – vadovai, pedagogai, mokiniai, jų tėvai (globėja, rūpintojai) dalijasi veikla ir atsakomybe, bendrauja ir bendradarbiauja.

FILOSOFIJA

Šiame pasaulyje svarbiausia ne tai, kur stovime, o kuria kryptimi judame. (O. V. Holmsas)

PRIORITETAS

Kokybiškas ugdymas.

Mokyklos darbo laikas
  • Pirmadienis8:00 - 18:00
  • Antradienis8:00 - 18:00
  • Trečiadienis8:00 - 18:00
  • Ketvirtadienis8:00 - 18:00
  • Penktadienis8:00 - 18:00
  • ŠeštadienisUždaryta
  • SekmadienisUždaryta