logo

Tel.: (8 41) 37 75 24

Mob.: +370 620 91 225

Ringuvos g. 4, Voveriškių k.,

Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių raj.

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 5-10 KLASĖSE NUO 2020-11-09 IKI 2020-11-29

ŠIAULIŲ R. VOVERIŠKIŲ MOKYKLOS

DIREKTORIAUS 

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDO NUSTATYMO

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-59 (1.7)

Voveriškiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia 2020 m. rugpjūčio 4 d. suvestine redakcija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“,

N u r o d a u:

  1. 2020 m. lapkričio 9–29 dienomis organizuoti ugdymo procesą 5–10 klasėse nuotoliniu būdu.
  2. 2020 m. lapkričio 9–29 dienomis švietimo pagalbą (specialiojo pedagogo) teikti nuotoliniu būdu.
  3.  2020 m. lapkričio 9–29 dienomis neformalųjį švietimą organizuoti nuotoliniu būdu.
Mokyklos darbo laikas
  • Pirmadienis8:00 - 18:00
  • Antradienis8:00 - 18:00
  • Trečiadienis8:00 - 18:00
  • Ketvirtadienis8:00 - 18:00
  • Penktadienis8:00 - 18:00
  • ŠeštadienisUždaryta
  • SekmadienisUždaryta