Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2017 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis

 bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas

3

889,90

Mokytojas

16

596,00

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas (auklėtojas)

5

476,03

Auklėtojo padėjėjas

2

391,50

Valytojas

3

281,67

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr . 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 redakcija) patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo" III skyriaus 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas. 


 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis

 bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas

3

808,20

Mokytojas

16

614,27

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas (auklėtojas)

2

458,66

Virėjas

2

250,4

Valytojas

3

281,67

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr . 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 redakcija) patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo" III skyriaus 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas. 


 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2017 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis

 bruto darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas

3

784,45

Mokytojas

16

623,20

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogas (auklėtojas)

3

445,85

Valytojas

3

281,67

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr . 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 redakcija) patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo" III skyriaus 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas. 


  

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2017 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis

 bruto darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojas

2

738,78

Mokytojas

16

617,99

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas (auklėtojas)

2

458,66

Valytojas

3

260

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr . 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 redakcija) patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo" III skyriaus 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas. 


 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2016 m. IVketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojas

2

738,21

Mokytojas

17

529,57

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas (auklėtojas)

2

452,8

Valytojas

3

260

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr . 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 redakcija) patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo" III skyriaus 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas. 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2016 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojas

2

715,8

Mokytojas

17

539,23

Valytojas

3

260

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr . 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 redakcija) patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo" III skyriaus 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

 

2011 Darbo užmokestis. Ringuvos g. 4, Voveriškių k., Šiaulių kaimiškoji sen., 77194 Šiaulių rajonas, telf. (8 41) 37 75 24, mob. +370 620 91 225, kodas – 190077435.
Powered by Joomla 1.7 Templates