Alma Mačiūnienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 Jaučiu, jog esu ten, kur ir turėčiau būti. Ugdau mažiausius mokyklos vaikus.Dirbant su  vaikais  man  kiekviena diena tampa įdomi ir nenuspėjama. Nežinai, kada teks kam ašarėlę nušluostyti, apkabinti, nuraminti, o gal pasidžiaugti naujais vaikų atradimais, pasiekimais, pasidalinti kasdieniais rūpesčiais ir išgyvenimais.

 

 

 

Jolanta Mituzienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

 Niekas negali kito ko nors išmokyti, bet mokytojas gali sukurti situacijas, kuriose mokinys pats įgis žinių ir patirties, atras ir įvaldys savo vidines galias. Mokytojo tikslas – laiku paskatinti mokinį žengti link to, kas sunku, ko jis bijo, ko nežino, ko nesupranta. Padarydamas tai, ko mano negalintis įveikti, mokinys išgyvena pažinimo džiaugsmą, įgyja drąsos, pasitikėjimo savimi, bręsta ir tampa asmenybe.

 Mėgstu savo darbą ir stengiuosi būti mokytoja, kuri savo mokinius skatina siekti daugiau, geriau, iš visos širdies.

 

 

 

 

Inga Vireikienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja. 

 Nubuskite su šypsena ir vykitės gyvenimą. Gyventi, džiaugtis, jausti taip pat reikia išmokti. Aš dirbu  mokykloje, kad padėčiau vaikams daugiau pamatyti, išgirsti, suprasti, sužinoti.

 

 

 

 

 

Violeta Grigalienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 Mano gyvenimo moto – užbaigti pradėtą darbą. Tikslą padeda siekti kantrybė, atkaklumas ir pareigingumas. Didžiausias pasiekimas mano darbe yra darbštūs, gyvenimo tikslą siekę ir radę mokiniai.

 Sėkmės formulė. Daryti tai, ką moki geriausiai ir būti labai nuoširdžiam ir sąžiningam prieš patį save.

 

 

 

Vilmantė Bačianskienė

 Pradinio ugdymo ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja.

 „Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.“ (J. Marcinkevičius)

 Labai tikiuosi, kad dirbdama mokykloje ne tik suteikiu jiems žinių, bet nors maža dalele prisidedu prie šio didžio supratimo – būti žmogumi. 

 

Vita Bernotienė

Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė, vokiečių kalbos mokytoja.

 „Pažinimas panašus į jūrą: tas, kuris pliuškenasi ir murkdosi paviršiuje, visados panašus į juokdarį ir todėl atkreipia į save daugiau dėmesio, negu perlų ieškotojas, kuris tyliai skverbiasi į nepažintų gelmių dugną, ieškodamas brangakmenių.“ (V. Irvingas)

 

 Dirbdama su mokiniais, stengiuosi kiekvienoje širdelėje įžiebti nors mažą kibirkštėlę ieškant tikro perlo savo gyvenime.

 

 

Stasys Dereškevičius

Gamtos ir žmogaus, biologijos, kūno kultūros vyresnysis mokytojas, chemijos mokytojas.

 Mokytojui svarbu save pažinti ne tik kaip žmogų, bet ir kaip profesionalą, žinoti, kas jam geriau pavyksta ir kas prasčiau, įsisąmoninti savo profesinius uždavinius, tikslus, profesinės veiklos vietą gyvenime. Mokytojo asmenybė negali būti atskiriama nuo jo profesinių gebėjimų.

 Man mokytojo darbas yra aktyvumas, energija, iššūkis ir drąsa. Tai neleidžia sustoti, skatina augti, domėtis absoliučiai viskuo ir visada.

 Pratinu mokinius domėtis įvairiomis sritimis. Priėjimas prie kiekvieno vaiko ir radimas kelio į jį jau yra kūryba, paslaptis, kurią įmanoma atspėti tik kantriai dirbant ir labai daug stebint. 

 

 Lina Reiterienė

Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja. 

 Voveriškių mokykloje padedu mokiniams susipažinti su Katalikų tikėjimo pagrindais, atrasti Krikščionių tikėjimo prasmę bei grožį. Manau, jog tikybos mokytojas pats turi gyventi tuo, ko moko, o tai reiškia – sekti Kristumi.

 

 Gita Baltutienė

Lietuvių kalbos metodininkė, dorinio ugdymo (etikos) vyresnioji mokytoja.

 Esu nedidelės mokyklos mokytoja ir tuo džiaugiuosi. Būtent mažos mokyklos bendruomenė leidžia man  patirti tikrą kasdienį mokymo ir mokymosi, bendravimo džiaugsmą.

 Dirbdama nedidelėje klasėje galiu greitai reaguoti į kiekvieno mokinio mokymosi pergales ir pralaimėjimus, galiu kiekvieną paskatinti ir „stumtelėti“ mokymosi aukštumų link. Kas gali mokytojai teikti dar daugiau džiaugsmo, nei galimybė matyti, kaip mokiniai duotu mokymosi įrankiu „gaudo savąjį laimikį“.

 Mano moto: „Netgi stovintis laikrodis dukart per parą rodo teisingą laiką“. (P. Coelho)

 

Danutė Rupeikienė

Matematikos vyresnioji mokytoja.

 Džiaugiuosi, kad dirbu Voveriškių mokykloje. Tai mokykla, kurioje aš pati mokiausi ir mokėsi mano vaikai.

 Aš savo mokiniams padedu suprasti ir pamėgti matematiką. Siekiu, kad jie suvoktų, jog matematika ne tik puiki mankšta smegenims, bet ir padeda spręsti gyvenimiškas situacijas, priimti loginius ir pamatuotus sprendimus.

 

 

Jurgita Levanaitienė

Lietuvių kalbos ir rusų kalbos vyresnioji mokytoja.

 Myliu knygą, žaviuosi skaitymu. „Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui – nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais.” (J. Marcinkevičius)

 

 

 

 

Gitana Kazimieraitienė

Geografijos mokytoja metodininkė.

 Mokykla man – tai vieta, kurioje aš galiu ieškoti, pažinti  ir keistis. Geografija man – tai erdvė, kurioje aš atrandu, tobulėju. Labiausiai gyvenime džiugina trys dalykai: sutikti geranoriški žmonės, kelionėse įgyta patirtis ir buvimas gamtoje.

 

 

 

 

Laima Filomena Jonaitienė

Fizikos mokytoja metodininkė, istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyresnioji mokytoja.

 Voveriškių mokykloje dirbu nuo 1999 metų. Darbo stažas 17 metų. Mano moto: „Gyvenimas – ne vanduo: jis turi virti esant bet kokiai temperatūrai."

 

 

 

 

 

 

 

Juratė Termenienė

Dailės ir technologijų mokytoja.

 Voveriškių mokykloje dirbu 15 m. Kiekviena diena šiame darbe yra naujas iššūkis ir nauja nuostabi patirtis. Savo mokiniams padedu atrasti savyje talentą kurti. Mokydama visada mokausi su savo mokiniais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Rancienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė.

Vaikai ne šiaip sau klausinėja, ar mes juos mylime. Jiems maža tuo tikėti, jie nori tai žinoti. Jie turi tokią teisę - mėgautis švelnumu, patirti gerumą.

 

 

 

Greta Šarauskienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė.

Aš žiūriu į vaiką kaip į asmenybę ne savo, o tiesiog jo paties akimis, nes vaiko pasaulis daug spalvingesnis, emocionalesnis, paprastesnis…Jam daug lengviau augti ir vystytis tada, kada ugdytojas tampa jam artimu draugu, turi bendrų tikslų ir siekių. Todėl darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais man begalo įdomus ir mielas, kasdien suteikiantis daug emocijų ir atradimų. Jaučiuosi esanti ten, kur ir turėčiau būti.

 

 

Monika Daugirdaitė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė.

   Apie tokį darbą jau svajojau mokyklos suole, rašiau apie tai rašinėlius ir puoselėjau visas viltis. Šiandien, kada aš jau dirbu mėgiamą darbą, galiu tvirtai teigti, kad tai yra, būtent, tai apie ir svajojau! Kiekviena diena darbe yra nenuspėjama, kas kart vis įdomesnė, pilna juoko ir nuotykių, mažų nukritimų ir nuoširdžių ašarų. Labai džiaugiuosi galėdama prisidėti prie vaikų ugdymo ir būti jų maža Kelrodė žvaigdžė!

2011 Mokytojai. Ringuvos g. 4, Voveriškių k., Šiaulių kaimiškoji sen., 77194 Šiaulių rajonas, telf. (8 41) 37 75 24, mob. +370 620 91 225, kodas – 190077435.
Powered by Joomla 1.7 Templates